Úvodní stránka » Řekli o nás

Řekli o nás

"Chtěli bychom touto cestou poděkovat Muzeu civilní ochrany a jejím spolupracovníkům za výbornou organizaci a spolupráci při pořádání branného dne. Program byl výborně připraven a i když nastaly časové komplikace z naší strany, všichni se k tomu postavili profesionálně a naše požadavky se snažili vyplnit. Jako škola pouze s 1. stupněm jsem za podobné akce velmi vděční. Myslím, že i žáci mladšího školního věku by měli vědět, jak se v určitých situacích chovat a jak správně reagovat. Program se všem velice líbil a posílají veliké poděkování."

Mgr. Jiří Koláček - statutární zástupce ředitelky ZŠ Otevřená 20a, Brno


Městská část Praha 1 uspořádala pro žáky základních škol Branný den Na Františku. V pondělí 18. září si mnozí žáci našich základních škol poprvé v životě vyzkoušeli střelbu ze zbraně, hod granátem, anebo protichemickou masku. V areálu hřiště Na Františku se sešlo 250 žáků, kteří se na 5 stanovištích seznamovali se základy chování osob za mimořádných událostí. Žáci byli rozděleni do menších skupinek a postupně absolvovali všechna stanoviště: zdravovědu, chemickou ochranu, civilní ochranu a dvě stanoviště přípravy občanů k ochraně státu (POKOS) – historie a současnost Armády ČR a střelnice s airsoftovými zbraněmi.

„Štěstí přeje připraveným“ je heslo pracovníků Muzea civilní obrany v Ústí nad Labem, kteří naše žáky jednotlivými tématy prováděli. Kluci i holky si netradiční program pěkně užili, o čemž svědčí i fotografie ze slunečného „baboletního“ dne.Ráda bych touto cestou poděkovala panu Růžičkovi z Muzea civilní obrany a jeho týmu za organizaci skvělého branného dne pro základní školy městské části Praha 2. 16. června se sešlo cca 400 žáků z 4.-6. ročníků v parku na Folimance a strávili celé dopoledne naukou a soutěžemi s brannou tématikou. Akce měla u dětí i učitelů veliký úspěch a chystáme se jí příští rok znovu opakovat.

Petra Hainzová, MA - vedoucí odboru školství - odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Městská část Praha 2


”Branný den ve vašem pojetí byl pro nás všechny změnou ve stylu, organizaci i náplni. Obávali jsme se jak žáci zvládnou v klidu sedět, poslouchat a komunikovat ve volné krajině. Ovšem lektoři s přirozenou autoritou, vybaveni pomůckami a vědomostmi celý den zvládli na jedničku a často přinesli nové informace i pedagogům. Zaujmout dětskou mysl není jednoduché ale Vašemu kolektivu se to podařilo a za to Vám patří naše poděkování.„

Ing. Olga Haškovcová - ředitelka školy, ZŠ a MŠ Mšené-lázně


Jako každý rok, tak i letos jsme s žáky 2. stupně prošli témata ochrany člověka za mimořádných situací. Cílem je rozvíjet u žáků schopnost adekvátně se chovat v případě vzniku mimořádné události a nařízené evakuace, rozvíjet znalosti a dovednosti potřebné pro prevenci požárů a pro adekvátní reagování v případě požáru, rozvíjet schopnost rozpoznávat příčiny a projevy rizikového chování a rizikových činností, včetně jejich možných dopadů na duševní a fyzické zdraví, a aplikovat v praxi zásady bezpečného chování při antropogenních mimořádných událostech na všech místech, kde se pohybuje a rozvíjí schopnost aplikovat v praxi zásady bezpečného chování při mimořádných událostech způsobených přírodními vlivy na všech místech, kde se pohybuje a znát prevenci v péči o zdraví a umět poskytnout adekvátní pomoc v případě úrazu či násilí.
Navštívili jsme Muzeum civilní obrany pod Větruší, kde byl pro žáky připravený. Měli možnost seznámit se s první pomocí, chemickým nebezpečím, prošli si kryt a seznámili se s jeho historií … a vše si mohli vyzkoušet a aktivně se zapojit do průběhu dění na jednotlivých stanovištích. Program byl velmi dobře připravený a všichni si to užili. Nejvíce se jim líbil vojenský popěvek: „My jsme ZŠ VODOJEM, máme dneska branný den“, po kterém vyběhli na další stanoviště.

PaedDr. Milan Zelenka - ředitel ZŠ Mírová, Ústí n.L.


ORGANIZACE  VZDĚLÁVACÍCH  PROGRAMŮ  PRO  DĚTI  A MLÁDEŽ

Kontaktní osoba – vedení projektových manažerů:

Petr Uhrík - projektový manažer pro vzdělávací programy
Tel. 777 769 701, E-mail: p.uhrik@ustecke-podzemi.czMANAŽEŘI PRO KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY

Kontaktní osoba - oblast hlavní město Praha, Středočeský kraj:

Petr Uhrík - projektový manažer pro vzdělávací programy
Tel. 777 769 701, E-mail: p.uhrik@ustecke-podzemi.czKontaktní osoba - oblast Ústecký kraj:

Milan Kadrnka - projektový manažer pro vzdělávací programy
Tel. 777 769 700, E-mail: m.kadrnka@ustecke-podzemi.czKontaktní osoba - oblast Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj:

Mgr. Hana Pokorná - projektový manažer pro vzdělávací programy
Tel. 777 769 719, E-mail: h.pokorna@ustecke-podzemi.czKontaktní osoba - oblast Moravskoslezský kraj:

Roman Böhm - projektový manažer pro vzdělávací programy
Tel. 777 769 720, E-mail: r.bohm@ustecke-podzemi.cz