Úvodní stránka » Informace o akci BD

Informace o akci BD

Program pro žáky základních a studenty středních škol

 dvoulist ke stažení  - 1 část  dvoulist ke stažení - 2 část  

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI RÁMCOVĚ ZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU, KTERÝM SE AKCE BRANNÝ DEN VĚNUJE

1. ČLOVĚK A JEHO SVĚT
V této oblasti se zabýváme oborem Člověk a jeho zdraví. Věnujeme pozornost tématům „Osobní bezpečí a krizové situace“, „Přivolání pomoci v případě ohrožení zdraví“ a „Mimořádné události a rizika s nimi spojená“. Procvičování vede účastníky k poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech. 

2. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 
V této oblasti se zabýváme oborem Výchova k občanství. Pozornost věnujeme tématům „Naše vlast a vlastenectví“ a „Právní základy státu“. Přibližujeme účastníkům úkoly a činnost armády a vedeme je k uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života a majetku při běžných, rizikových a mimořádných událostech i poznávání otázek obrany státu. 

3. ČLOVĚK A PŘÍRODA
V této oblasti se zabýváme obory Chemie s tématy „Nebezpečné látky“ a „Mimořádné události“ a Přírodopis, jedná se o téma „Mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi“. V neposlední řadě je probíraným oborem Zeměpis a téma „Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života“. Zde si účastníci utváří dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí. 

4. ČLOVĚK A ZDRAVÍ
V této oblasti se zabýváme oborem Výchova ke zdraví a tématu „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Zde jsou účastníci vedeni k ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech a k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí.

MUZEUM CIVILNÍ OBRANY nabízí uspořádání akce BRANNÝ DEN po dohodě kterýkoliv den v roce. S ohledem na počasí a fakt, že nejvhodnější prostory pro jeho realizaci jsou prostory venkovní, jsou ideálními měsíci květen, červen a září. Zúčastnit se jí můžete buď v námi vybraných prostorech, nebo můžeme přijet my za vámi. V případě, že vás naše nabídka zaujala, neváhejte kontaktovat našeho oblastního managera.

Těšíme se na spolupráci!


ORGANIZACE  VZDĚLÁVACÍCH  PROGRAMŮ  PRO  DĚTI  A MLÁDEŽ

Kontaktní osoba – vedení projektových manažerů:

Petr Uhrík - projektový manažer pro vzdělávací programy
Tel. 777 769 701, E-mail: p.uhrik@ustecke-podzemi.czMANAŽEŘI PRO KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY

Kontaktní osoba - oblast hlavní město Praha, Středočeský kraj:

Petr Uhrík - projektový manažer pro vzdělávací programy
Tel. 777 769 701, E-mail: p.uhrik@ustecke-podzemi.czKontaktní osoba - oblast Ústecký kraj:

Milan Kadrnka - projektový manažer pro vzdělávací programy
Tel. 777 769 700, E-mail: m.kadrnka@ustecke-podzemi.czKontaktní osoba - oblast Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský kraj:

Mgr. Hana Pokorná - projektový manažer pro vzdělávací programy
Tel. 777 769 719, E-mail: h.pokorna@ustecke-podzemi.czKontaktní osoba - oblast Moravskoslezský kraj:

Roman Böhm - projektový manažer pro vzdělávací programy
Tel. 777 769 720, E-mail: r.bohm@ustecke-podzemi.cz