Úvodní stránka » Aktuality - více informací

Aktuality

ZAJÍMÁ VÁS CO SE PRÁVĚ DĚJE?  

1.1.2020 Dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval, že naše nezisková organizace NET.W z.s. provozující Muzeum civilní obrany z ekonomických důvodů ukončuje svou činnost v oblasti vzdělávacích projektů pro základní a střední školy. Proto již bohužel nebudeme organizovat akci Branný den.


1.11.2019 Obsah akce Branný den jsme uzpůsobili pro nižší ročníky tak, abychom ho mohli realizovat i v "malotřídních" školách. Ohlas byl okamžitý a to ve všech krajích, stejně jako spokojenost s akcí. Jen za měsíc říjen jsme uspokojili zájem 17 malých prvostupňových škol.


18.10.2019 Teplý říjen nám umožnil uspokojit převis poptávky po Branných dnech z měsíců květen a červen. O tom, že školy jsou spokojené, vypovídají prezentace na jejich webech. Např.: www.zsjihwz.cz


27.9.2019 Jsme se zůčastnili noci vědců v rámci programu UTB Zlín. Naše úniková hra zaměřená na řešení mimořádných situací byla určená pro rodiny s dětmi a měla velmi kladný ohlas. Více informací...


10.2.2019 Partnerem Branného závodu žáků základních škol Ústeckého kraje, které se budou konat letos v květnu a červnu v areálu našeho muzea se stala nožířská firma Mikov s.r.o..
7.2.2019 Dnes jsme obdrželi záštitu hejtmana Ing. Bubeníčka nad Brannými závody žáků základních škol Ústeckého kraje, které se budou konat letos v květnu a červnu v areálu našeho muzea.


3.5.2019 Svou úspěšnou premiéru mají za sebou naše Branné dny v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.


19.3.2019 Na pomyslný řetěz spolupracujících institucí přibyly podpisem Memoranda o spolupráci tři nové články. VŠB Ostava, UPOL Olomouc a UTB Zlín.
30.4. Že je o naši činnost velký zájem prokázal poslední týden v dubnu, kdy jsme uspořádali pro školy sedm celodenních vzdělávacích akcí a odstartovali tím již pátou sezonu!


28.11.2018 V ZŠ Hudcova Brno jsme úspěšně proškolili první pedagogy v rámci kurzu Civilní ochrana - mimořádné události s akreditací MŠMT 6998/2018-2-229.


11.10.2018 Na brněnském magistrátu proběhlo za účasti primátora P. Vokřála slavnostní vyhlášení 1. ročníku Branného závodu - odkaz na článek zde.


28.9.2018 Necelé tři tisíce lidí navštívili úspěšnou akci, kterou jsme v Brně spolupořádali s Městskou pilicií Brno.


15.7.2018 Od MŠMT jsme společně s UJEP získali akrediteci na tři kurzy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.


25.6.2018 Blíží se prázdniny a to je čas hodnotit naše akce v uplynulém období. Aby to nebylo subjektivní, pomohu si slovy žákyně ZŠ Těšany: „Moc děkuji za den plný zábavy, radosti a legrace. I když bylo veliké vedro, tak jsme si vše užili. Instruktoři byli úžasní a moc bych si přála, aby přijeli i další rok."


7.5.2018 Takto vypadá zpětná odezva na naši akci v podání žáků ZŠ v Náměšti n.O. Není nad jejich upřímnost a bezprostřednost :-)
„Branný den byl zábavný, ale nebavilo mě to vojenské stanoviště. Užila jsem si to, ale chybělo mi běhání. Nejvíce jsem si užila střílení.“
„Byl to pro mě nejlepší branný den. Měli to nejvíce vymakaný. Chemika byla dost dobrá, granáty suprový a zdravověda bez chyby. Evakuace neměla též chybu. Škoda, že jsem si nezastřílel, protože jsem musel odjet.“
„Na branném dnu mě zaujalo střílení, lezení a hod granátem. Také se mi líbila zdravověda.“
„Branný den byl zábavný, ale spíš pro kluky. Měli to dobře připravené. Bylo to zábavné, ale den kolem Rathanu mě bavil víc. Chyběly mi špekáčky a opékání. Lepší byla střelba a první pomoc.“


21.5.2018 Máme za sebou premiéru ve Zlínském kraji. Navázali jsme spolupráci s UTB a podle ohlasů pedagogů i dětí to byla premiéra úspěšná.


30.1.2018 Podařilo se nám dojednat podporu s brněnským magistrátem a v Brně letos proběhne první ročník Branného závodu o pohár primátora. Zúčastní se ho žáci 4. až 9. tříd všech brněnských škol.


10.1.2018 Podepsali jsme smlouvu o spolupráci s další vysokou školou. Tentokrát jde o ústeckou UJEP a už nyní se rýsuje několik oblastí, kde si můžeme být navzájem prospěšní.


29.11.2017 Více než 140 hostů ze státní správy, samosprávy, vzdělávacích institucí i soukromého sektoru odcházelo z konference obohaceno o důležité informace. My jsme bohatší o zkušenost, že i takovou akci dokážeme uspořádat bezchybně a těšíme se na druhý ročník.


5.10.2017 Prezident ČR převzal záštitu nad konferencí, kterou koncem listopadu chystáme na Pražském hradu. Je to podtržení úspěšného podzimního cyklu, ale i celé naší činnosti.


1.7.2017 Skončil další školní rok, ve kterém jsme školám nabídli uspořádání akce Branný den. A jaká je bilance? Jen za měsíc květen a červen jsme ji uspořádali pro 106 škol, což čítá kolem 19 tisíc účastníků!


23. a 26.6.2017 ZŠ Mírová z Ústí nad Labem je škola, která s námi dlouhodobě spolupracuje. Letos se rozhodla, že využije novinku, kterou jsme připravili pro ty, kteří mají zájem vyzkoušet si znalosti nabyté při branném dni a to branný závod. Ve dvou dnech se na trati vedoucí z našeho muzea nahoru na Popravčí vrch a zpět vystřídaly všechny třídy z druhého stupně této školy. Náročný profil trati a celkem pět stanovišť se postaralo o náležité prověření fyzické zdatnosti a vědomostí všech startujících.


16.6.2017 Tento den byl zatěžkávací zkouškou našich organizačních schopností. Branný den jsme uspořádali pro vybrané třídy všech základních škol Městské části Praha 2, což bylo více než 400 dětí. V parku Na Folimance proběhlo vše hladce, ke spokojenosti učitelů i žáků, o čemž svědčí i děkovný mail vedoucí odboru školství p. Petry Hainzové.


28.5.20017 Společně se Sdružením sportovních svazů jsme v Praze zajišťovali atrakce vyplňující program finálového fotbalového Turnaje o pohár MŠMT. Dětská hravost zvítězila nad únavou ze zápasů i panujícím horkem a zejména u našeho stanoviště se tvořily fronty.


2.5. 2017 A jde do tuhého. Ode dneška až do prázdnin máme v našich střediscích každý den minimálně jednu akci, což je 3 až 6 "braňáků" denně. Bude to vyžadovat nejen pevné nervy, ale zejména komunikační a organizační schopnosti. Na konci června budeme vědět, zda jsme obstáli a za rok nám školy při dalším ročníku vystaví účet. Snad se stejným výsledkem jako letos, kdy zájem o akci neopadá, spíše roste.


10.4. 2017 se rozjela nová sezóna Branných dní naší účastí na Základní škole, Česká Lípa, 28. října 2733, přísp. org. Příjemné počasí nás provázelo celé dopoledne a děti se zapojovaly s velkým zápalem se něco nového naučit a odzkoušet.


23.3. 2017 navštívil naše muzeum předseda Svazu vojáků v záloze ČR plukovník v.v. Ing. Svatopluk Senevič. Muzeu věnoval plynovou ochrannou masku z roku 1937 a přislíbil pomoc při vybudování naučné štoly v našem podzemí.


14.3. 2017 jsme podepsali darovací smlouvu se společností S.P.M. Liberec s.r.o. špičkovým výrobcem pro ozbrojené složky. Darem jsme dostali v několika kusech: vestu univerzální, obal na plastovou láhev, pouzdro na Pi CZ 75 k NPP-2006, pouzdro na Pi 82 k MNS-2000, pouzdro na C-A-T, pouzdro na zásobník pro CZ 75 SPO 1 Phantom, pouzdro na zásobník OPU Barett M82A1 k NPP-2006


8.3. 2017 proběhlo jednání s Mgr. Janou Černochovou starostkou městské části Prahy 2 za přítomnosti Bc. Ladislava Veseláka vedoucího oddělení krizového řízení a bezpečnosti na téma pořádání Branného dne pro základní školy Prahy 2 a vzájemné spolupráci.


1.3. 2017 jsme otevřeli nové školící středisko v Jihomoravském kraji a oblast vede naše nová pracovnice paní Jaroslava Bílá. Po Ústeckém, Středočeském kraji a Praze je Jihomoravský kraj čtvrtým krajem, kde jsme začali organizovat naše vzdělávací akce zaměřené na ochranu obyvatelstva za mimořádných událostí. V Brně organizujeme naše akce ve sportovním areálu za Anthroposem nebo dojíždíme do škol.


28.2. 2017 jsme zahájili jednání s JUDr. Ing. Zdeňkem Ertlem ze Sdružení sportovních svazů České republiky z.s. na téma vzájemné spolupráce a podpoře v oblasti branného sportu dětí a mládeže.


22.2. 2017 jsme podepsali smlouvu o propagaci a reklamě se společností GUMOTEX, akciová společnost. GUMOTEX, akciová společnost, patří k renomovaným firmám v oboru zpracování plastů, zejména se zaměřením na produkty na bázi polyuretanových a EPP pěn a na bázi gumotextilních materiálů s vysokými užitnými vlastnostmi. Trvale se řadí mezi přední české exportéry, vyváží více než 60% produkce do více než 30 zemí celého světa, zejména do států EU.


7.2. 2016 jsme obdrželi pozvánku od Ing. Vlastimila Picka, starosta Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, abychom udělali prezentaci naší akce Branné dny pro základní školy. Přednášku provedl za naší organizaci projektový manažer pan Petr Uhrík. Setkal se s neobyčejným zájmem ředitelů škol a odpovídal na mnohé dotazy.


13.1. 2017 jsme podepsali smlouvu o propagaci a reklamě se společností STERCH-INTERNATIONAL s.r.o..


22.12. 2016 jsme podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci s děkanem ČVUT v Praze – Fakulta biomedicínského inženýrství Kladno, prof. MUDr. Ivanem Dylevským, DrS.. Spolupráce bude ve vzájemné výměně zkušeností a informací při edukaci mládeže, uskutečnění společných aktivit v oblasti ochrany obyvatelstva a přípravy občanů k obraně státu.


19.12. 2016 jsme dostali darem od společnosti Poličské strojírny a.s.: Neletální zbraň KRAKEN typ SF 1. Je určena pro nízko rychlostní střelbu na blízké cíle. Zbraň je určena pro obranu jednotlivce, kdy výkon zbraně stačí na spolehlivé zastavení útočníka, ale přímo nezpůsobí smrtelný úraz.